Společenská odpovědnost firmy - Zdeněk Černovský - PROCE

  • S tématem společenské odpovědnosti jsem se poprvé setkal při práci pro agenturu INTERCOM Praha v roce 1999 v návaznosti na projekty v oblasti marketingu, reklamy, sponzoringu a Public Relations pro velké firemní klienty.
  • Na jedné straně byly úspěšné firmy vedené schopnými mananažery a na druhé stály nestátní organizace provozující veřejněprospěšné aktivity. Většina těchto veřejně prospěšných organizací se dlouhodobě nacházela na hranici přežití. Neustálé potýkání se s nedostatkem financí, nedostatkem kvalifikovaných odborníků a schopných manažerů bylo důvodem k jejich živoření.
  • Katastrofickou situaci v roce 2000 potvrzovala strategie rozvoje neziskového sektoru. Ve své analytické části dokládala, že největším hendikepen neziskovek je absence schopných manažerů, ekonomů a právníků.
  • Již v té době jsem se setkal s několika velkými a společensky vyspělými firmami, které se věnovaly filantropii - podporovaly veřenoprospěšné aktivity finančně, jiné firmy zase podporovaly občanskou angažovanost svých pracovníků.
  • Duševní vypětí z náročné a často stresující práce manažera při plnění BYZNYS PLÁNů a STRATEGICKÝCH ÚKOLů velkých firemních klientů bylo možno kompenzovat z uspokojení výsledků veřejně prospěšných aktivit.
  • Do roku 2003 firma Zdeněk Černovský - PROCE vypomáhala zejména veřejnoprospěšným organizacím působícím mimo Říčany. Jednalo se zejména o organizace činné v enviromentální oblasti a organizace činné v prevenci osob ohrožených sociální exkluzí.

Od roku 2003 firma Zdeněk Černovský - PROCE vypomáhá v Říčanech zhruba sedmi veřeněprospěšným organizacím, které již nyní z větší míry fungují samostatně a zaměstnávají profesionály:

- Občanské sdružení Cesta integrace,

- MAS Říčansko o.p.s.,

- Občanské sdružení MAS Servis Říčansko, vydavatel regionálního měsíčníku Zápraží,

- Komunitní centrum Říčany, o.p.s.,

- Občanské sdružení Klidné město,

- Občanské sdružení Fialka,

- Občanské sdružení pro zdravý rozvoj Říčan a okolí.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.